Vol 10, No 2 (2017)

IJABE

Table of Contents

Overview Articles

Overview of advances in improving uniformity and water use efficiency of sprinkler irrigation PDF
Ransford Opoku Darko, Yuan Shouqi, Liu Junping, Yan Haofang, Zhu Xingye 1-15

Applied Science, Engineering and Technology

Experiment and analysis on mechanical properties of Artemisia selengensis stalk PDF
Shi Yinyan, Chen Man, Wang Xiaochan, Zhang Yongnian, Morice O. Odhiambo 16-25

Power and Machinery Systems

Stalk cutting mechanism of no-tillage planter for wide/narrow row farming mode PDF
Jia Honglei, Jiang Xinming, Yuan Hongfang, Zhuang Jian, Zhao Jiale, Guo Mingzhuo 26-35
Optimized design and performance evaluation of an electric cup-chain potato metering device PDF
Niu Kang, Fang Xianfa, Liu Yangchun, Lü Chengxu, Yuan Yanwei 36-43
Development and test of an automatic height-adjusting cotton topper PDF
Chen Zhaoyang, Shi Lei 44-55
Design and test of an inside-filling pneumatic precision centralized seed-metering device for rapeseed PDF
Liao Yitao, Wang Lei, Liao Qingxi 56-62

Information Technology, Sensors and Control Systems

Universality of an improved photosynthesis prediction model based on PSO-SVM at all growth stages of tomato PDF
Li Ting, Ji Yuhan, Zhang Man, Sha Sha, Li Minzan 63-73
Apple leaf disease identification using genetic algorithm and correlation based feature selection method PDF
Zhang Chuanlei, Zhang Shanwen, Yang Jucheng, Shi Yancui, Chen Jia 74-83
Identification and location of grapevine sucker based on information fusion of 2D laser scanner and machine vision PDF
Wang Yaxiong, Xu Shasha, Li Wenbin, Kang Feng, Zheng Yongjun 84-93
Compressive sensing in wireless sensor network for poultry acoustic monitoring PDF
Xuan Chuanzhong, Wu Pei, Zhang Lina, Ma Yanhua, Liu Yanqiu, Ma ksim 94-102
Sub-pixel analysis to enhance the accuracy of evapotranspiration determined using MODIS images PDF
Abdalhaleem A. Hassaballa, Abdul-Nasir Matori, Khalid A. Al-Gaadi, Elkamil H. Tola, Rangaswamy Madugundu 103-113
Pneumatic bio-soft robot module: Structure, elongation and experiment PDF
Bao Guanjun, Yao Pengfei, Xu Zonggui, Li Kun, Wang Zhiheng, Zhang Libin, Yang Qinghua 114-122
Development of a low-cost GPS/INS integrated system for tractor automatic navigation PDF
Xiongzhe Han, Hak-Jin Kim, Chan Woo Jeon, Hee Chang Moon, Jung Hun Kim 123-131
Machine vision based expert system to estimate orange mass of three varieties PDF
Hossein Javadikia, Sajad Sabzi, Hekmat Rabbani 132-139

Natural Resources and Environmental Systems

Dynamic evolutions of ecological carrying capacity in poor areas using ecological footprint model at Ruyang County of China PDF
Wang Jun, Zhang Qiaoming, Zou Chunjing, Wang Jinxin, Li Yongsheng, Wang Mingchun 140-150
Optimization of water use structure and plantation benefit of unit water consumption using fractional programming and conditional value-at-risk model PDF
Fu Qiang, Xiao Yuanyuan, Cui Song, Liu Dong, Li Tianxiao 151-161
Effects of different fertilizations on fruit quality, yield and soil fertility in field-grown kiwifruit orchard PDF
Zhao Zuoping, Duan Min, Yan Sha, Liu Zhifeng, Wang Qi, Fu Jing, Tong Yan'an 162-171
Identification of sap flow driving factors of jujube plantation in semi-arid areas in Northwest China PDF
Wei Xinguang, Li Bo, Guo Chengjiu, Wang Youke, He Jianqiang, Shouyang Liu, Wang Tieliang, Yao Mingze 172-183
Simulating and validating the effects of slope frost heaving on canal bed saturated soil using coupled heat-moisture-deformation model PDF
Wang Enliang, Fu Qiang, Liu Xingchao, Li Tianxiao, Li Jinling 184-193

Biosystems, Biological and Ecological Engineering

Effects of strain, nutrients concentration and inoculum size on microalgae culture for bioenergy from post hydrothermal liquefaction wastewater PDF
Zhang Li, Lu Haifeng, Yuanhui Zhang, Ma Shanshan, Li Baoming, Liu Zhidan, Duan Na, Liu Minsheng, Si Buchun, Lu Jianwen 194-204
Phase-feeding strategy for Chlorella vulgaris to enhance biomass and lipid productivity PDF
Chang Haixing, Liao Qiang, Fu Qian, Huang Yun, Xia Ao, Zheng Yaping, Sun Yahui, Zhu Xun 205-215

Renewable Energy and Material Systems

Performance of alkaline pretreatment on pathogens inactivation and sludge solubilization PDF
Yin Fubin, Li Zifu, Mayiani Saino, Dong Hongmin 216-223
Enhancing anaerobic biodegradability and dewaterability of sewage sludge by microwave irradiation PDF
Gao Fang, Xia Zhou, Wang Wei 224-232
Empirical analysis of mass flow and operation performance of a full-scale biogas plant for human feces treatment PDF
Zhang Duojiao, Duan Na, Lin Cong, Zhang Yilin, Xu Qiuzi, Liu Zhidan 233-241
Properties and applications of biochars derived from different biomass feedstock sources PDF
Bai Xiaofeng, Zhou Xiaoqin, Li Zifu, Ni Jiewen, Bai Xue 242-250

Agro-product and Food Processing Systems

Differentiation of storage time of wheat seed based on near infrared hyperspectral imaging PDF
Dong Gao, Guo Jian, Wang Cheng, Liang Kehong, Lu Lingang, Wang Jing, Zhu Dazhou 251-258
Discrimination of brownheart of Korla pear using vibration frequency spectrum technique PDF
Xu Hubo, Wu Jie, Wang Zhaopeng, Gao Yongmao, Wang Zhipeng, Zhao Zhengqiang 259-266

Cover Captions

Laboratory of Environment-Enhancing Energy, China Agricultural University Cover Inside Covers
 
IJABE’s First SCI JIF reaches 1.007, ranking 7th out of 14 Back Cover
 

Information

International Editorial Board PDF
 
Table of Contents 2017(2) IJABE-Table of Contents
 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1934-6352